OFERTA BUDOWY PARKÓW LINOWYCH

Specjalność naszej firmy to:

 1. Budowa parków linowych na rosnących drzewach i palach drewnianych.
 2. Budowa parków bezasekuracyjnych.
 3. Budowa parków siatkowych (szypułek).
 4. Budowa ścieżek w koronach drzew.
 5. Budowa parków linowych w halach.

Tworzymy gotowe do użytku, w pełni wyposażone, warsztaty pracy,  jakimi są wyżej wymienione obiekty. 

Parki linowe budujemy tylko według własnych założeń. Naszym zdaniem właściwa koncepcja jest kluczem do sukcesu, który gwarantuje szybki zwrot nakładów. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie technik alpinistycznych zobowiązuje nas do pozostawienia po sobie możliwie najlepszej wizytówki w terenie wybranym wspólnie z inwestorem.

Jeżeli zechcesz kiedyś zostać właścicielem dobrego przedsięwzięcia jakim jest park linowy, zwróć uwagę aby twój obiekt wyróżniał się przemyślaną koncepcją i stylem.

Budujemy parki linowe zawierające co najmniej 53 atrakcje.

Park w wersji podstawowej zawiera:

 • trasę dla małych dzieci z asekuracją alpinistyczną min. 12 atrakcji
 • trasę średnią – min. 18 atrakcji.
 • trasę trudną – min. 20 atrakcji.
 • trasę szkoleniową – 3 atrakcje również z podestami na drzewach

Bezpieczeństwo korzystających powinna zagwarantować wyszkolona przez naszą firmę obsługa.

  • Budowa parków linowych w laskach, parkach, przy hotelach i pensjonatach, przy supermarketach, przy traktach turystycznych, w górach i nad morzem, nad jeziorami i na łąkach.
  • Każdego klienta traktujemy indywidualnie, każdemu klientowi przygotowujemy inną koncepcję i nowy projekt ( podpisany przez uprawnione osoby).
  • Zapewniamy przeszkolenie przyszłej obsługi w zakresie:
   – Technik alpinistycznych dla potrzeb parków linowych.
   – BHP na wysokości (szkolenia stanowiskowe).
  • Wyposażamy obiekt w sprzęt dla uczestników korzystających z parku (w tym CLiC-iT) oraz sprzęt dla obsługi.
  • W zakresie proponowanych atrakcji znajdują są m.in. skoki tarzana, kolejki tyrolskie, ścianki wspinaczkowe oraz zróżnicowane przeprawy linowe, bardziej lub mniej wysiłkowe ok 50 rodzajów.
  • Montujemy w odpowiednich miejscach tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, dostarczamy tablicę z regulaminem.
  • Przeprowadzamy przeglądy producenckie  raz w roku.

Etapy budowy parku linowego

 1. ustalenia wstępne, rozmowa telefoniczna, wizja lokalna
 2. przygotowanie koncepcji budowy parku linowego
 3. oferta
 4. po akceptacji oferty, związanie się umową
 5. raport z ekspertyzy dendrologicznej (dotyczy instalacji na drzewostanie)
 6. dostarczenie materiałów na plac budowy
 7. przyjazd grupy roboczej
 8. budowa parku linowego – ok. 5–8 tygodni (wersja podstawowa, ok. 60 atrakcji).
 9. szkolenie obsługi parku – w trakcie budowy parku linowego, na 3 dni przed jej zakończeniem
 10. dostarczenie: tablicy z regulaminem, kompletu sprzętu dla korzystających z parku oraz załogi
 11. odbiór budowy
 12. przekazanie do ruchu przez producenta