Parki linowe – syntetyczne ujęcie biznesowe

Budujemy parki linowe, siatkowe i ścieżki w koronach drzew.   

 

Chcielibyśmy aby nasza oferta znacząco wybiegała w przyszłość i dostarczała spektakularnych wrażeń zarówno nowym, jak i dotychczasowym klientom parków linowych. Wszystkie elementy budowanych parków są poddawane szczegółowej analizie pod kątem atrakcyjności i bezpieczeństwa, tak aby w trakcie pokonywania tras klienci doznawali wrażeń towarzyszących prawdziwym eksploratorom. W trakcie przejścia wielokrotnie trzeba będzie dokonać wyboru właściwego wariantu –  odcinki linowe tworzą pętle i nieoczywiste rozwidlenia.

Stojąc przed kolejną przeszkodą, przydatna może okazać się mapa, która uchroni przed zabłądzeniem w gąszczu trawersów, zjazdów, zacisków i kominów. Uczestnikom przejścia grozi długie błąkanie się nad przepaściami. Nie trzeba się jednak niczego obawiać – gdy ktoś uzna, że nie jest w stanie przedrzeć się do dalszej części trasy, zawsze będzie mógł wydostać się na zewnątrz przez najbliższe “okno ucieczkowe” (system tyrolek). Przygoda może też zakończyć się interwencją grupy ratowników przygotowanych na takie okazje, gotowych zawsze i w dowolnym miejscu udzielić pomocy. Większość przeszkód spotykana w nowej wersji naszych parków linowych zamienia się w gigantyczny labirynt, zbliżony do trudności spotykanych podczas eksploracji formacji typowo górskich. Sprawność fizyczna, orientacja w terenie mają znaczenie dla klienta stojącego przed wyborem konkretnej trasy. Dopasowania właściwej skali trudności do swoich możliwości również sprzyja realizacji przyjętej strategii.

Aktualnie oferowane komplety sprzętu asekuracyjnego, dedykowane klientom parków linowych, umożliwiają sprawne poruszanie się po poziomych odcinkach tras, jak również pokonywanie przestrzeni w pionie, zarówno w górę, jak i w dół. Wiele miejsc może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci działających automatycznie systemów TrueBlue lub Rodeo-stop. Przejście trasy szkoleniowej służącej zapoznaniu się  z zastosowanymi sposobami asekuracji, jest na naszych parkach obowiązkowe.

Do zobaczenia na kolejnej wyprawie w gąszczu lian!   NIEZDOBYTA TURNIA® wciąż czeka na swojego zdobywcę.

Wykonujemy dowolne, przestrzenne konstrukcje siatkowo-linowe, w obszarach parkowych.

Pomagamy w uruchomieniu biznesu.

*  *  *

Eksploracja Rapa Nui