OFERTA BUDOWY PARKÓW LINOWYCH | ATRAKCJE

HMM / OFERTA / ATRAKCJE

OFERTA – ATRAKCJE

OFERTA – ATRAKCJE

Oferujemy różne typy atrakcji w naszym systemie projektowania i budowania parków linowych. Umieszczamy w nich co najmniej 53 różne atrakcje. Przedstawiamy listę standardowych elementów naszych parków linowych.

Szachownica

Podejście pionowe w kształcie szachownicy

Kładka schodkowa

Kładka na dwóch poziomach.

Spirala

Spiralne podejście dookoła drzewa lub słupa na wymagany poziom

Atrakcje speleo

Kombinacje belek w przestrzeni 3 D

Skok indiański

Skok z podestu na drugi podest poprzez trzymanie grubej liny w dłoniach.

Most dwulinowy

Przejście po linie poziomej dla stóp i takiej samej dla dłoni.

Tyrolka

Zjazd na bloczku „Track” z podestu początkowego do końcowego, na końcu należy uchwycić pętlę asekuracyjną, w przeciwnym przypadku nastąpi cofnięcie, co będzie wymagało przyciągnięcia się do podestu końcowego oburącz poprzez naprzemienne chwytanie liny zjazdowej i przyciąganie się do końca.

Pochylnia

Drewniana pochylnia służąca do dostania się na podest wyżej.

Kładka prosta

Przejście po drewnianych poprzecznych pod kątem prostym stopni w poziomie.

Siatka tunelowa

Tunel wykonany z siatki sportowej, przez który należy się przeczołgać.

Most zwodzony

Rodzaj mostku który się zamyka pod wpływem obciążenia i umożliwia przedostanie się na drugą stronę.

Surfer

Zjazd na desce pomiędzy dwoma rozpiętymi w poziomie linami.


Palisada

Przejście po pionowo rozmieszczonych palach drewnianych.

Siatka Pionowa

Rozpięta między stanowiskami siatka w pionie po której trzeba przejść na drugą stronę.

Kłoda

Przejście po grubej kłodzie poziomej wdłuż drogi.

Wiszące Ścianki

Powieszone ściany wspinaczkowe 2 lub 3 wzdłuż drogi.

Siatka U

Przejście po siatce sportowej ukształtowanej w przekroju w literę U.

Ścianka Wspinaczkowa

Laminowana ścianka wspinaczkowa.

Koala

Pojedyncza linka jak w tyrolce tyle że w poziomie, co wymusza przeciągnięcie się na niej, tak jak w przypadku nie złapania się na końcu w tyrolce.

Makarony

Przejście polega na stąpaniu po linie stalowej, gdy ręce znajdują wsparcie poprzez zwisające pionowe linki.

U Wielokrotne

Rozwieszone w U linki plecione w poprzek trasy.

Most Zwodzony Dwukrotny

Podwojenie mostu zwodzonego poprzez wstawienie pojedynczej kładki między nimi.

Belki V

Przejście po wiszących kilku belkach wzdłuż drogi zamocowanych w V na dwóch linkach wzdłuż.

Most Trzylinowy

Stąpamy po jednej lince, natomiast ręce utrzymują dwie linki wzdłuż drogi.

Huśtawki

Przejście po poprzecznie do drogi zamocowanych beleczkach.

Belki X

Skrzyżowane w X belki na moście dwulinowy.

Skok Tarzana

Skok z podestu na siatkę rozpiętą między dwoma słupami, poprze trzymanie się grubszej liny, a następnie dojście po siatce do podestu.

Platformy H

Przejście po zamocowanych wiszących platformach w kształcie litery H.

Trapezy Szeregowe Proste

Przejście po belkach wiszących w jednej linii.

Pal Buszmena

Wejście na podest startowy po pochylonym palu drewnianym ze szczeblami.

Kladka Zygzakowata

Podobnie jak prosta z tym że rozmieszczona pod dwoma różnymi kątami do drogi.

Szybki Skok Tarzana

Skok tarzana o dużym kącie wahadła.

Strzemiona

Przejście po wiszących strzemionach (trudne).


Trapezy Szeregowe

Podobnie jak proste tylko rozmieszczone w dwuch liniach z dyslokacją w płaszczyźnie poziomej.

Linki Złośliwe

Wiszące pętle z lin po których trzeba przejść stopami.

Kaskada Skoków

Postępujące po sobie skoki indiańskie z kładki na kładkę.

Platformy Schodkowe

Platformy H na przemian dyslokowane w pionie.

Korale

Nanizane krótkie beleczki i rurki obracające się pod stopami gdy się po nich stąpa.

Kołki

Na pojedynczych linkach wiszące krótkie kołeczki pod stopy, gdzie trzeba przeskakiwać między nimi (bardzo trudne).

Węzełki

Zamiast kołkow zawiązane węzełki pod nogi. ( trudne)

Jeżdżące Strzemię

Przejazd na wiszącym strzemieniu.

Jeżdżący Uchwyt

Przejazd poprzez trzymanie się uchwytu.

Jeżdżąca Siatka

Przejazd bokiem wisząc w siatce.

Jeżdżąca Drabinka

Przejazd bokiem trzymając się drabinki.

Przenikające Ścianki

Przejście wewnątrz przez wycięte w różne kształty panele.

Koła i Belki Pionowe

Przejście przez wnętrze kół stalowych z omijaniem belek pionowych.

Drabinka Speleo

Drabina ruchoma na linkach stalowych.

Oferujemy budowę kombinacji różnych atrakcji na tym samym odcinku.

Autorem i właścicielem animacji jest firma
HMM Techniki Alpinistyczne.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie i używanie animacji na jakichkolwiek polach eksploatacji bez zgody właściciela – HMM Techniki Alpinistyczne – jest zabronione.