Budujemy największe parki linowe w Europie Profesjonalne parki linowe - budowa parków linowych | HMM
oferta
 


Specjalność naszej firmy to kompleksowa budowa parków linowych na rosnących drzewach i palach drewnianych.

Budujemy gotowy do użytku warsztat pracy w pełni wyposażony jakim jest park linowy.
Nie przebudowujemy parków linowych zbudowanych przez inne firmy, budujemy parki linowe tylko według własnych koncepcji, uwaga: nie realizujemy obcych projektów.

Naszym zdaniem właściwa dobra koncepcja jest kluczem do sukcesu który gwarantuje szybki zwrot nakładów. 30 letnie doświadczenie w dziedzinie technik alpinistycznych zobowiązuje nas do pozostawienia po sobie możliwie najlepszej wizytówki w terenie wybranym wspólnie z inwestorem.


Budujemy parki linowe nie mniejsze niż zawierające 53 atrakcje.


Park minimum zawiera:
 • trasę dla małych dzieci z asekuracją alpinistyczną min. 12 atrakcji
 • trasę średnią min. 18 atrakcji.
 • trasę trudną min. 20 atrakcji.
 • trasę szkoleniową 3 atrakcje, uwaga: też z podestami na drzewach lub palach!
Większe parki powiększamy o kolejne trasy i dodajemy następną trasę szkoleniową.

Bezpieczeństwo korzystających powinna zagwarantować wyszkolona przez naszą firmę obsługa.

  • Budowa parków linowych w laskach, parkach, przy hotelach i pensjonatach, przy supermarketach, przy traktach turystycznych, w górach i nad morzem, nad jeziorami i na łąkach.
  • Każdego klienta traktujemy indywidualnie, każdemu klientowi przygotowujemy inną koncepcję i nowy projekt budowlany ( podpisany przez uprawnione osoby).
  • Zapewniamy przeszkolenie przyszłej obsługi w zakresie:
   - Techniki alpinistyczne do potrzeb parków linowych.
   - BHP na wysokości.
  • Wyposażamy obiekt w sprzęt dla uczestników korzystających z parku oraz sprzęt dla obsługi.
  • W zakresie proponowanych atrakcji znajdują są m.in. skoki tarzana, kolejki tyrolskie, ścianki wspinaczkowe oraz zróżnicowane przeprawy linowe, bardziej lub mniej wysiłkowe.
  • Montujemy w odpowiednich miejscach tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, dostarczamy tablicę z regulaminem.
  • Przewidujemy po budowie płatne przeglądy eksploatacyjne raz w roku lub wcześniej gdy przejdzie przez park 10 000 osób.
 • Zlecamy odbiór inauguracyjny jednostce certyfikacyjnej TUV Rheinland Polska. (Mimo posiadania wszelkich uprawnień instruktor alpinizmu związkowy i uczelniany nie wystawiamy certyfikatów np. bezpieczny park, uznajemy je jako bezwartościowe.)

Zakres akredytacji PCA (uwzględniający parki linowe)


Akredytacja (opis z oficjalnej strony PCA)

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Korzyści dla konsumentów:

 • akredytacja podnosi wiarygodność wyników,
 • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
 • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. badania mechaniczne).

Kolejne etapy


 1. ustalenia wstępne, rozmowa telefoniczna
 2. przygotowanie koncepcji budowy parku linowego
 3. po akceptacji związanie się umową z inwestorem
 4. wykonanie projektu parku linowego, pomiary itp
 5. dostarczenie materiałów na plac budowy
 6. przyjazd grupy roboczej
 7. budowa parku linowego ok 7-8 tygodni
 8. w trakcie budowy parku linowego na 2 tygodnie przed jej zakończeniem, szkolenie obsługi parku
 9. dostarczenie: tablicy z regulaminem, komplety sprzętu dla korzystających z parku oraz załogi.
 10. odbiór budowy